P.N. - Subprogramul Național FIV / ET

Fertilizare în vitro și Embriotransfer

Beneficiarii subprogramului de FERTILIZARE IN VITRO ȘI EMBRIOTRANSFER sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

În vederea înscrierii în subprogramul FIV/ET  cuplul solicitant trebuie să depună la sediul Gynatal un dosar care cuprinde următoarele documente:

1. Cerere pentru includere în subprogram; 

2. Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

3. Adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat (copie după cardul de sanatate); Adresa CJAS eliberare adeverinte asigurat

4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

5. Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului; Lista de investigatii Fiv Gynatal 2018

6. Un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

7. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; Declaratii pe propria raspundere

8. Opisul documentelor depuse;

Bugetul alocat

  2019 2020 2021 2022 2023
TRIM I 13 230 160 110  
TRIM II 308 660 160 110  
TRIM III 80 130  
TRIM IV 560 80 140  
TOTAL 881 890 400 490  

I. Activitățile finanțate pentru fiecare cuplu în cadrul Subprogramului National FIV/ET sunt:

  1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, sub anestezie locală sau sedare
  2. procesarea spermei
  3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană (FIV)
  4. cultivarea embrionilor 72 de ore
  5. transferul embrionar
  6. monitorizarea evolutiei cazului, care consta în:

6.1. efectuarea testului seric ß HCG dupa 2 saptamâni de la transferul embrionar;

6.2. consult ginecologic si ecografic, la 6 saptamâni de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3., daca testul ß HCG este negativ;

6.3. monitorizarea ecografica a sarcinii la 6 saptamâni de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3., daca testul ß HCG este pozitiv.

II. Cuplurile cu dosare aprobate, vor suporta costuri suplimentare, care reprezintă contravaloarea  activităților enumerate mai jos, activități care nu sunt subvenționate în cadrul  Subprogramului FIV/ET de către Ministerul Sanatatii:

  1. stabilirea și monitorizarea protocolului de stimulare ovariana, anestezia generala pentru prelevarea ovocitelor prin puncție ovariana, cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (extinderea culturii embrionilor de la 72 de h la blastocist este procedură implicită în protocolul de lucru al clinicii noastre, motiv pentru care se aplică la toate cazurile), (4.500 lei),
  2. PICSI (doar daca exista indicația medicală), (1.500 lei),
  3. R ICSI (doar daca exista indicația medicala), (1.100 lei),
  4. puncția testiculară, (3.800 lei).

Pentru anul 2022, în acrul Programului Național FIV/ET Gynatal are aprobat un buget numai pe primul trimestru în valoare de 120 mii lei

Date statistice

Luna/Anul Nr. dosare depuse Nr. dosare aprobate Nr. dosare în așteptare Nr. dosare neaprobate Nr. Proceduri* / Nr. Cazuri**
2015 49 47 0 2 30/28
2016 59 53 0 6 61/63
2017 57 50 0 7 66/66
2018 38 34 0 4 48/46
2019 80 79 0 2 67/57
2020 74 67 0 7 70/31
2021 68 67 37 1 37/22
2022 17 16 0 2 49/20
          /
          /
          /
           
           
TOTAL 446 417 37 31  

*) Nr. Proceduri = Nr. proceduri FIV/ET efectuate
**) Nr. Cazuri = Nr. cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa ET